Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Střední průmyslová škola Otrokovice oznamuje výsledky 4. kola přijímacího řízení. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Do 10 pracovních dnů od uveřejnění, tj. do 4. 9. 2019, je nutné potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku osobně na sekretariátu školy nebo poštou. Výsledková listina – IV. kolo přijímacího řízení

Sdělení termínu maturitních zkoušek – podzim 2019

Společná část Písemné zkoušky a DT 2. – 6. 9. 2019 dle jednotného zkušebního schématu – Cermat Ústní zkoušky 11. a 12. 9. 2019 Profilová část Praktické zkoušky 9. 9. 2019 Ústní zkoušky a obhajoby DMP 11. a 12. 9. 2019   Pozvánky na písemné zkoušky společné části budou žákům zaslány 16. 8. 2019. Pozvánky na ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části MZ byly žákům…