Sdělení termínu maturitních zkoušek – podzim 2019

Společná část Písemné zkoušky a DT 2. – 6. 9. 2019 dle jednotného zkušebního schématu – Cermat Ústní zkoušky 11. a 12. 9. 2019 Profilová část Praktické zkoušky 9. 9. 2019 Ústní zkoušky a obhajoby DMP 11. a 12. 9. 2019   Pozvánky na písemné zkoušky společné části budou žákům zaslány 16. 8. 2019. Pozvánky na ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části MZ byly žákům…

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Střední průmyslová škola Otrokovice oznamuje výsledky třetího kola přijímacího řízení. Výsledková listina obsahuje všechny doplňované obory. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Do 10 pracovních dnů od uveřejnění je nutné potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku (osobně na sekretariátu školy, nebo poštou). Termín odevzdání Zápisových lístků je u všech oborů do 15. července…

Zahájení školního roku 2019/2020 pondělí 2. září 2019

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne již tradičně ve Sportovní hale v 8:00 hodin. Vyučování v novém školním roce začíná sudým týdnem.             Organizace výuky v pondělí  2. září 2019 1. ročník – všechny obory 1. A, 1. B, 1. M, 1. C, AU1A, AE1K, IN1G 8:00 – 8:45 hod.         Sportovní hala, slavnostní zahájení 9:00…

hrani

IKAP: polytechnické vzdělávání pro děti MŠ a jejich pedagogy – nyní i ve Zlínském kraji

Střední průmyslová škola Otrokovice zahájila realizaci programu „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických disciplín pro lektorskou činnost v MŠ a ZŠ“. Vzdělávací program je určen pro 13 pedagogických pracovníků MŠ a 1. a 3. tříd ZŠ a je součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu (IKAP) rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497. Dodavatelem vzdělávání je společnost Malá technika,…

Výsledky druhého kola přijímacího řízení SPŠ Otrokovice pro školní rok 2019/2020

Střední průmyslová škola oznamuje výsledky druhého kola přijímacího řízení. Výsledková listina obsahuje všechny doplňované obory. Výsledková listina je zároveň oficiálním oznámením o přijetí uchazeče. Do 10 pracovních dnů od uveřejnění je nutné potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku (osobně na sekretariátu školy, nebo poštou). Termín odevzdání Zápisových lístků je u všech oborů do 14. června 2019.…

Cvičné kuchyňky dělají radost žákům a žákyním oboru Kuchař-číšník

V rámci výuky oboru kuchař – číšník se žáci podílejí na přípravě pokrmů ve školní jídelně. K tomu žákům slouží špičkové vybavení nových cvičných kuchyněk. Ačkoliv od kolaudace, která se uskutečnila 30. dubna 2019, uběhlo jen pár dní, žáci naší školy již stihli uvařit spoustu chutných jídel. Pro představu si žáci jednou zkusili uvařit karlovarský knedlík, jindy…

Napsali o nás v iDnes: Otrokovice mají jako jediné v zemi školní dílny pro plastikáře a gumaře

Dílny pro budoucí gumaře a plastikáře, které nyní otevřela Střední průmyslová škola v Otrokovicích na Zlínsku, jsou jediné svého druhu v České republice. „Máme reálné stroje, které se používají v praxi. V dodavatelské firmě se velmi divili, že je připravují pro střední školu,“ uvedl ředitel Libor Basel. Střední průmyslová škola v Otrokovicích otevřela nové dílny pro budoucí gumaře a plastikáře.…

Výsledky prvního kola přijímacího řízení SPŠ Otrokovice

Výsledkové listiny prvního kola přijímacího řízení jednotlivých maturitních a učebních oborů SPŠ Otrokovice   Výsledková listina – Aplikovaná chemie Výsledková listina – Provoz a ekonomika dopravy Výsledková listina – Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Výsledková listina – Provozní technika Výsledková listina – Chemik operátor Termín odevzdání Zápisových lístků je u maturitních oborů do 15. května…

Dveře nových dílen na SPŠ Otrokovice otevřeny

Přístavba a nově vybavené odborné dílny byly 30. dubna 2019 slavnostně otevřeny na Střední průmyslové škole Otrokovice. Vzniklo zde mimo jiné pět nových dílen pro obory Instalatér, Autoopravář, Gumař-plastikář, Autoelektrikář, Autoklempíř, případně i Elektrikář, a dále také upravená autodílna. Investorem akce za 51,5 milionu korun byl Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy, 45 milionů korun se kraji podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu.